Jak pracujemy?

  • Stawiamy na naukę języków obcych – absolwent naszego gimnazjum będzie przygotowywany do zdania egzaminu certyfikującego z języka angielskiego. Efekt końcowy zależy od pracy ucznia i jego zdolności i umiejętności językowych.
    Program nauczania jest opracowany wg kryteriów programowych obowiązujących na egzaminie First Certificate organizowanym przez Uniwersytet Cambridge.
  • Stawiamy na indywidualizację nauczania poprzez stworzenie oddziałów maksymalnie 14-15 osobowych,
  • Podział roku szkolnego na trzy trymestry – podział ten pozwala na spokojniejsze przyglądanie się rozwojowi dziecka. Daje możliwość szybszego reagowania, gdy wymaga tego sytuacja ucznia. Dzięki temu zwiększa się szansa na skuteczną pomoc zarówno w rozwiązywaniu trudności, jak również w rozwoju uzdolnień,
  • Książki i zeszyty zostawiamy w szkole – do domu zabieramy tylko niezbędne książki i zeszyty czy lektury, które potrzebne są do przygotowania się do zajęć na następny dzień,
  • Oferujemy szeroki pakiet zajęć dodatkowych,
  • Jednolity strój – ma związać naszych uczniów ze sobą i dać poczucie przynależności do wspólnej rodziny jaką jest gimnazjum. Mundurki dają poczucie tożsamości, reprezentują uczniów danej szkoły i są jej symbolem. Nie zmienia to oczywiście naszego rozumienia, że każde dziecko jest niepowtarzalne i wyjątkowe; strój podkreśla bycie jednością, bycie w jednej drużynie. Dzięki temu uczniowie identyfikują się z gimnazjum, traktują je poważniej i nie różnicują własnej wartości na podstawie tego, jaki mają status majątkowy,
  • Godziny pracy gimnazjum – Zajęcia rozpoczynają się w naszej placówce o godz. 7.30, a kończą o godz. 16.00. Lekcje w naszej szkole odbywają się w godz. 7.30 – 15.00, a w godz. 15.10-16.00 szkoła oferuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,
  • Stawiamy na wzajemne zaufanie i rodzinną atmosferę. Wierzymy, że tak wykreowane środowisko zapewni naszym dzieciom płaszczyznę do bezpiecznego i harmonijnego rozwoju.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

YouTube Fundacji Pro Novo