Aktualności

Niepubliczne Gimnazjum Językowe PRO NOVO już od września!

Rozpoczynamy nabór do Niepublicznego Gimnazjum Językowe PRO NOVO, które zostało stworzone jako kontynuacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Novo.

Tworzymy je dla tych uczniów, którzy pragną doskonalić umiejętności językowe w zakresie znacznie większym niż obowiązujący program publicznych gimnazjów w Polsce.
Absolwent naszego gimnazjum będzie przygotowywany do zdania egzaminu certyfikującego z języka angielskiego.
Program nauczania jest opracowany wg kryteriów programowych obowiązujących na egzaminie First Certificate organizowanym przez Uniwersytet Cambridge.

Kameralne klasy (do 14 – 15 osób) stwarzają doskonałe warunki do indywidualnego podejścia do ucznia i jego problemów.

Stawiamy na:

  • Pasję,
  • Wiedzę.
  • Zaufanie.
  • Bezpieczeństwo.

Proponujemy:

  • obowiązkowo: 6 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz 4 godziny tygodniowo drugiego języka,
  • zwiększoną ilość godzin języka polskiego, matematyki, a od klasy II zwiększoną ilość godzin z wybranego przedmiotu (profilowanie klas) – biologii, geografii, informatyki czy historii,
  • 2 godziny zajęć co dwa tygodnie na basenie,
  • dodatkowo: zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów

W naszej szkole nikt się nie nudzi. Jesteśmy przekonani, iż w nowo utworzonym gimnazjum będzie podobnie.

Młodzi, twórczy,wysoko wykwalifikowani nauczyciele wykorzystują autorskie lub sprawdzone programy.

Rozwijamy wrażliwość estetyczną, indywidualne zdolności twórcze, pozytywny sposób patrzenia na świat i siebie, szacunek dla pracy innych i swojej, aktywność twórczą.
Pobudzamy ciekawość poznawczą, otwartość wobec innych.
Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego.

Realizując misję wychowawczą organizujemy akcje charytatywne — kiermasze, pikniki, festyny na rzecz dzieci niepełnosprawnych, najuboższych, hospicjów itp. Kształtujemy empatię, asertywność, samoocenę, zainteresowania czytelnicze i kulturalne.

Nasi uczniowie bardzo dobrze funkcjonują w swoim naturalnym otoczeniu w domu i w szkole. Pozytywnie patrzą na otaczający ich świat. Traktują naukę jak coś oczywistego. Mają określony, szeroki krąg zainteresowań. Są otwarci, odpowiedzialni, krytyczni, ciekawi świata, prawi i tolerancyjni.

Uważamy za konieczne dać tym młodym ludziom możliwość dalszego kreatywnego rozwoju w ramach gimnazjum.

Jednocześnie zapraszamy uczniów innych szkół, stojących przed dylematem wyboru placówki do dołączenia do naszej coraz większej rodziny PRO NOVO. Z pewnością będziecie zachwyceni atmosferą, poziomem nauczania i kreatywnym podejściem do edukacji :)

YouTube Fundacji Pro Novo