Więcej godzin lekcyjnych

W każdej klasie nauczyciele mają do dyspozycji więcej godzin z wiodących przedmiotów na realizację założonego materiału. Posiadają zatem możliwość organizowania zajęć pozwalających uczniom na praktyczne zdobywanie wiedzy, mogą przeznaczyć więcej czasu na trudniejsze partie materiału oraz pracę zindywidualizowaną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

YouTube Fundacji Pro Novo