Rekrutacja i opłaty

Przedstawiamy Państwu zasady rekrutacji uczniów do klas I-VIII.

Z dniem 1 marca 2017 rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2017/2018.

W związku z planami utworzenia dodatkowego oddziału klasy I, III i VII, uruchamiamy nabór do tych oddziałów.
Informujemy też, że od września 2017 będziemy dysponowali trzema wolnymi miejscami w klasie IV.
W miarę wolnych miejsc, zgodnie ze statutem, rekrutacja uzupełniająca może trwać przez cały rok.

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wnioski) są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkoły.

Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego rodzice:

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków.

 

Opłaty: 

Wpisowe – 150,00 zł (płatne jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do placówki)
Darowizna na cele edukacyjne – 350,00 zł

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo, obowiązują następujące zniżki:
– dwoje dzieci w szkole – 250,00 zł/dziecko
– troje i więcej – 250,00 zł za pierwsze i drugie dziecko, 200,00 zł za kolejne

Za zajęcia w okresie wakacji – dodatkowa opłata kalkulowana w zależności od oferty zajęć i liczebności grup.
Posiłki (obiad, możliwość dokupienia również śniadania) – dodatkowo płatne.
Mundurki, ubezpieczenie – dodatkowo płatne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

YouTube Fundacji Pro Novo