Tak 2b widzi Układ Słoneczny.
Zadanie polegało nie tylko na stworzeniu makiety, ale również znalezieniu w różnych źródłach informacji o planetach tworzących układ. A nie ma lepszego miejsca na poszukiwania niż biblioteka.
Jak wyszło?

Fotorelacja