Rozpoczął się cykl spotkań pedagoga szkolnego z uczniami klasy VI pt. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.
W programie wykorzystana będzie koncepcja uważności oraz metoda redukcji stresu w oparciu o uważność, rozwijanie umiejętności koncentracji, uważnego słuchania i oddychania.

Fotorelacja