Jeżyki i ich czas pracy indywidualnej, czyli to co bardzo lubimy.
Każdy w swoim tempie i właściwym dla siebie czasie rozwija to, co go najbardziej interesuje.

Fotorelacja