Klasa startowa w tym tygodniu zajęła się bezpieczeństwem na drodze.
Dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, numery alarmowe, a także pojęcie „korytarz życia”.
Temat ruchu drogowego był dobrym pretekstem do doskonalenia orientacji w przestrzeni, utrwalenia figur geometrycznych, gier i zabaw matematycznych oraz rozbudzania zainteresowania literami.

Fotorelacja