Niedawno w naszej szkole odbyła się prawdziwa debata.
Uczniowie klasy siódmej i drugiej gimnazjum zostali podzieleni na dwie grupy, które miały reprezentować przeciwne stanowiska.
Temat debaty to „Dobre wychowanie – wada czy zaleta współczesnego młodego człowieka?”.
Podczas debaty wielu uczniów aż nie mogło się powstrzymać od głosu. Uczniowie prezentowali nie tylko przygotowane przez siebie wcześniej argumenty, ale musieli także na bieżąco odpowiadać na zadawane pytania lub podawać kontrargumenty, które dowodziły słuszności ich poglądów.
Obie grupy były bardzo dobrze przygotowane do tego stopnia, że trudno było rozstrzygnąć, która strona miała silniejsze argumenty i „wygrała”.
Wspólnie zatem stwierdzono, że wszystko ma swoje wady i zalety, jednak to jaką rolę odgrywać będzie w naszym życiu zależne jest od tego, jaką drogę sobie wybierzemy.

Fotorelacja