Dziś byliśmy „odławkowani”.
Wszystko co robiliśmy w klasie, robiliśmy na dywanie, na kocach, poduszkach…
Taki dzień to doskonała okazja by przez zabawę, poprzez gry dydaktyczne doskonalić znajomość tabliczki mnożenia, poznać zasady pisowni wielką i małą literą, a także utrwalić inne, poznane wcześniej zasady ortograficzne.

Fotorelacja