Odławkowani po raz kolejny.
Uczyć się można wszędzie i w każdej pozycji.

Fotorelacja