Drogie Mamy!
W imieniu wszystkich dzieci dziękujemy za każdy spędzony wspólnie z Wami dzień,
za pokazywanie mi świata,
za uczenie bycia odważnym,
wolnym i otwartym na innych.
Brakuje słów, by wyrazić wdzięczność
za matczyną opiekę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie..