Dzisiaj nasza Brygada RR (1b) ćwiczyła kodowanie podczas omawiania treść lektury „Zaczarowana zagroda”. Uczniowie najpierw pracowali wspólnie.
Aby odkryć ukryty obrazek, umieszczali w odpowiednich kratkach – na podstawie kodu, kolorowy kartonik. Następnie każdy kodował indywidualnie zamalowując kratki na kolor jej przypisany.
Dalej dzieci odkodowały wyrazy, także związane z lekturą.
Każdy uczeń miał na kartce „zaprogramowany” kod, a właściwie to zakodowaną drogę, trasę, jaką miał się poruszać po macie z literami, aby odczytać wyraz.
Wielkie skupienie na buziach ale i ogromna radość, gdy udało się odkodować to co kryło się na naszej planszy.

Fotorelacja