Jak najszybciej opanować trudne słowa z biologii jak: mitochondrium, wodniczka, rybosomy?
Należy zrobić je samemu.
Klasa 5 a i b podczas pracy nad modelami komórek roślinnych i zwierzęcych.

Fotorelacja