Pamiętacie, jak kiedyś pasterze przybieżeli do Betlejem prowadzeni światłem? Tak i my dziś przychodzimy prowadzeni radością – tą najpiękniejszą, bo dziecięcą. 😊 A nasi młodzi ludzie czerpią jej wiele z tworzenia muzyki. 🎼 Spójrzcie sami – z najserdeczniejszymi życzeniami: nasz zespół instrumentalny!