Nawet zwykła powitalna piosenka, śpiewana codziennie, może być świetną zabawą matematyczną, o czym przekonały się Zajączki. Podczas słów piosenki, wywołane dziecko przy pomocy specjalnych liczmanów, przedstawiających postać dziewczynki lub chłopca zaznaczało swoją obecność. Następnie wystarczyło przeliczyć liczmany przedstawiające dziewczynki i chłopców wstawić odpowiednią cyfrę i już prawie gotowe. Pozostało nam tylko określić kogo dzisiaj jest więcej, kogo mniej, a może po równo. Był to również doskonały sposób na przypomnienie sobie pojęcia „para”.

Fotorelacja