Szanowni Państwo,

To już pewne – 18 stycznia dzieci z klas 1-3 powrócą do stacjonarnej nauki! Hura!!!!

Uczniowie klas 4-8 nadal będą się uczyć zdalnie, niestety (zgodnie z planem, który macie Państwo dostępny w dzienniku elektronicznym – drobne zmiany wynikające z dodania w klasie 6 i 7 zajęć z WDŻ).
Klasa 8 nadal uczestniczy stacjonarnie w konsultacjach przed egzaminem w poniedziałki (jak dotychczas), od godziny 8.00 do 14:00.

W tej chwili wiemy, że taki stan ma trwać do 31.01. Co dalej? Czas pokaże.

Myślę, że nie ja jedna pośród dyrektorów szkół mam mieszane uczucia i zastanawiam się nad sensownością rozwiązań. Ale ok, miniony rok nauczył mnie już, że czasami w decyzjach, które są nam przekazywane, nie ma co się doszukiwać sensu.
Mimo takich a nie innych myśli, jestem pewna, że damy radę. W końcu stajemy w szkołach już po raz któryś tam w ciągu jednego roku wobec trudnego wyzwania. Bogatsi o nabyte już wcześniej doświadczenia.

W dniu wczorajszym uczestniczyłam w „odprawie przed startem”, czyli spotkaniu z Panią Kurator i Panią Kierownikiem PSS-E (Sanepid) w Gorzowie Wielkopolskim.
Obie Panie czyniły wiele, by przybliżyć słuchającym zasady mające wkrótce obowiązywać podczas stacjonarnej nauki w klasach 1-3.
Ich zadanie było o tyle łatwe, że najświeższy wykaz zaleceń sanitarnych niewiele różni się od podobnych dokumentów publikowanych od kilku miesięcy. Nowości jest mało, a tych bardziej istotnych zaledwie kilka.
Drodzy Państwo, warto mieć świadomość, że w dniu telekonferencji,  14 stycznia, nie było jeszcze znowelizowanego rozporządzenia regulującego pracę szkół. Przekazywane uczestnikom informacje były zatem obarczone znakami zapytania, a na koniec padła wręcz zachęta, byśmy śledzili stronę kuratorium i MEN i gdy już coś się pojawi, upewnili się co do rzeczywistej treści wprowadzonych regulacji prawnych.

A co mogę ja, jako dyrektor? To co zawsze – mogę, czy wręcz muszę przyjąć odpowiedzialność za organizację stacjonarnej pracy w szkole. Za izolowanie grup dzieci, co zazwyczaj będzie trudne. Za przypisanie stałych nauczycieli do grup, co w części przypadków będzie niemożliwe (języki obce, religia, WF, opieka po lekcjach). Za egzekwowanie dystansu, maseczek, dezynfekcję wszystkiego, co się da.
Dyrektor nadal jednak nie będzie mógł bez zgody Sanepidu wprowadzić w szkole nauki hybrydowej. Ale za to ma przypilnować, by płyn dezynfekcyjny w dystrybutorach był na bieżąco uzupełniany. :)

Ale ok, tak jak napisałam wyżej, wiem, że sobie poradzimy, ale chciałabym, abyście nam w tym Państwo pomogli i pamiętali o obowiązujących ciągle zasadach wynikających z reżimu sanitarnego. I nie chcę dyskutować czy zastanawiać się, czy wprowadzone przepisy mają umocowanie prawne, czy są zgodne z Konstytucją itd.
Chcę/chcemy, aby dzieci wróciły do szkół (wszystkie), do nauczania stacjonarnego, dlatego będziemy robić wszystko co w naszej mocy, by proces ten przyspieszyć. Nawet robiąc coś, co nie do końca ma dla nas sens. Proszę, wybaczcie.

Więc dla przypomnienia:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń ZDROWY bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). Dzieci, które dojeżdżają autobusem, a ukończyły 5 lat, mają obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

3. Rodzic/Opiekun wchodząc do szkoły (jeśli musi), ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku (ewentualnie używa jednorazowych rękawiczek).

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk – przy wejściu do budynku)

d) rodzice, jeśli wchodzą przebywają tylko w wydzielonej strefie (szatnia i dolny hol), nie przemieszczają się po szkole.

My prosimy, abyście Państwo w miarę możliwości nie wchodzili do budynku, a czekali na dzieci na zewnątrz, czy odprowadzali je do drzwi.

 

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, by możliwe było ich użycie w sytuacji wyjścia np. z grupą poza teren szkoły.

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce – dzieci), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Co jeszcze z naszej strony?

Nie wprowadzamy sugerowanych innych godzin rozpoczynania zajęć dla dzieci z różnych klas (klas mamy raptem 3 :)), gdyż dzieci i tak razem przyjeżdżają do szkoły, poza tym byłoby to trudne z uwagi na choćby fakt, że do klas wchodzą językowcy i nie mogą się lekcje zaczynać w różnych godzinach. Ci sami nauczyciele łączą się też z uczniami klas starszych zdalnie.

Dzieci zaczynają i kończą zajęcia wg planu dzwonków dotychczas obowiązującego, zaś plan zajęć w poszczególnych klasach macie Państwo dostępny w dziennniku.

Podczas przerwy dzieci będą „izolowane” od siebie. Każda klasa będzie przebywać w wyznaczonej części korytarza (klasa 1 w części przy swojej sali na całej długości korytarza, klasa 2 w korytarzu przy klasie, klasa 3 w holu, w strefie chillout), lub na zewnątrz (tu będziemy dzieci gorąco zachęcać, szczególnie, gdy mamy aurę iście zimową :)).

Obiady będą wydawane również osobno dla każdej klasy i nie będą dzielone na zupę i II danie. Całość będzie wydawana w jednym czasie. I tak klasa 1 – 12:20, „stara” stołówka, klasa 2 – 11:20 – nowa jadalnia, klasa 3 – 12:20 – nowa jadalnia. Podwieczorki będą przekazywane do klas ok. 13:00.

Dowozy zgodnie z rozkładem jazdy, który jest na naszej stronie www (link poniżej)
Przypominam o obowiązku zasłania nosa  ust w autobusie (dzieci powyżej 5 roku życia wyposażacie Państwo w maseczki/przyłbice):

pronovo.org.pl/szkola/dowozy/

Wiem, że razem damy radę. I choć bardzo nie lubię słowa „jakoś”, dziś chyba nie można go nie użyć. Ale może u nas „jakoś” uda się zamienić w „jakość”. :)
Tego sobie i Państwu życzę.

Do zobaczenia,

Aneta Ziółkowska