W tym roku nasze przedszkole bierze udział nie tylko w projekcie #Kids&Sport, ale także w projekcie Podróże Jeża ze Zgierza.
Celem projektu jest min. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, promowanie własnego regionu i placówki w całej Polsce (wzmacnianie wśród dzieci patriotyzmu lokalnego).
To właśnie w ramach tego projektu odbyły się już pierwsze zajęcia.
Dzieci poznały miejsce pochodzenia Jeża – miasto Zgierz. Uczestniczyły w poszukiwaniu Jeża oraz wykonały własne jeżyki.

Fotorelacja