Drodzy Rodzice,

jak co roku, uruchamiamy rekrutację do grup przedszkolnych i do klas szkoły podstawowej.

W przypadku przedszkola:

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola (to już Państwo wiecie) składają jeszcze raz karty zgłoszeniowe (wypełniają kartę zamieszczoną TU)

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmujemy oczywiście dzieci, które już są naszymi podopiecznymi, dalej rodzeństwo.

W przypadku przedszkola rekrutacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Nowogrodu Bobrz. dostępnym TUTAJ i zgodnie z warunkami, które zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej dostępnej zaś TUTAJ.

Tak więc w przypadku nowych dzieci, poprosimy, oprócz karty zgłoszeniowej, również dokumenty potwierdzające zatrudnienie (od każdego z rodziców) w formie zaświadczenia z zakładu pracy lub potwierdzenia samozatrudnienia w formie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i potwierdzenie zaświadczenie o niezalegania z ZUS i US oraz oświadczenie o tym, czy dziecko będzie w przedszkolu 5 czy więcej godzin. Dokładne kryteria zakwalifikowania się dziecka i punktacja podana jest w załączonych dokumentach.

Dokumenty należy złożyć do dnia 06.03.2020. Zgodnie z harmonogramem przytoczonym wyżej.

W przypadku szkoły:

Karty zgłoszeniowe dostępną TUTAJ.
wypełniają tylko rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do klasy pierwszej (po klasie startowej), lub rodzice, którzy zapisują do szkoły dziecko po raz pierwszy (dotyczy dzieci, które nie są naszymi uczniami).

Rodzice dzieci już korzystających ze szkoły wypełniają tylko potwierdzenie realizacji kontynuowania nauki w szkole (druki otrzymacie Państwo w poniedziałek za pośrednictwem dzieci). Załączam go również do tej wiadomości, gdyby z jakichś powodów nie dotarł do Państwa.

Wypełniony dokument zwracacie Państwo do szkoły do dnia 06.03.2020

Czekamy na WAS