Drodzy Rodzice,

jak co roku, uruchamiamy rekrutację do grup przedszkolnych i do klas 1-8 szkoły podstawowej.

JUŻ NIEBAWEM SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NOWEJ KONCEPCJI PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA.
Zdecydowanie chcemy zmierzać pro novo-emu. :)

 

W przypadku rekrutacji do przedszkola:

1)      Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola (to już Państwo wiecie) składają jeszcze raz karty zgłoszeniowe (wypełniają kartę zamieszczoną TU: pronovo.org.pl/przedszkole/podanie/

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmujemy oczywiście dzieci, które już są naszymi podopiecznymi, dalej rodzeństwo. I te dzieci mają zapewnione pierwszeństwo przyjęcia, o ile  wypełniacie Państwo karty za pośrednictwem strony www do dnia 26.02.2021

2)      W przypadku nowych dzieci rekrutacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w Zarządzeniu Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego i zgodnie z warunkami, które zostały przyjęte w Uchwale Rady Miejskiej

Regulamin i punktację braną przy rekrutacji znajdziecie Państwu TUTAJ:
bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/3157_Kryteria_naboru_do_przedszkoli.pdf

Zaś harmonogram (strona 3 zarządzenia Burmistrza) TU:
bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/7796_9_2021.pdf

Dzieci, które nie są naszymi podopiecznymi podlegają zapisom zarządzenia.

Tak więc w przypadku nowych dzieci, poprosimy o złożenie, oprócz karty zgłoszeniowej dostępnej tutaj: pronovo.org.pl/przedszkole/podanie/
również dokumentów poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS lub z wniesienia podatków do Urzędu Skarbowego, itp./ zaświadczenie ze szkoły (szkoły wyższej, policealnej itp.) zawierające informacje o stacjonarnym systemie nauki
Konieczne jest również oświadczenie o tym, czy dziecko będzie w przedszkolu 5 czy więcej godzin, a także oświadczenie, czy zgłaszane dziecko posiada rodzeństwo korzystające z opieki edukacyjnej przedszkola/szkoły na terenie gminy Nowogród Bobrzański.

Dokładne kryteria zakwalifikowania się dziecka i punktacja podana jest w przywołanych wyżej zarządzeniach.

Dokumenty związane z rekrutacją dzieci nowych należy złożyć do dnia 05.03.2021. 

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej:

1)      W przypadku nowych uczniów (niezależnie od klasy. Prowadzimy rekrutację do klas 1-8), lub dzieci ze startówki, które będą kontynuowały naukę w naszej klasie 1  – wypełniacie Państwo kartę zgłoszeniową dostępną tutaj: pronovo.org.pl/szkola/dokumenty/

2)      Rodzice dzieci już korzystających ze szkoły wypełniają tylko potwierdzenie realizacji kontynuowania nauki w szkole (druk TUTAJ:  Potwierdzenie kontynuacji nauki 2021_2022)

Wypełniony dokument zwracacie Państwo do szkoły do dnia 26.02.2021.
Zgodnie z zapisami umowy potwierdzenie, jest podstawą do przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Aneta Ziółkowska