Dziś grupa Smerfów spotkała się po raz drugi w bibliotece na zajęciach o emocjach.
Obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt.” Witajcie emocje”. Następnie szczegółowo omówiliśmy wszystkie emocje, które nam towarzyszą w życiu. To zadanie podsumowaliśmy zabawą „Kostka emocji”, każdy miał za zadanie przedstawić mimiką twarzy emocję, która wypadła na kostce. Po tej zabawie wybraliśmy się w „Podróż do krainy: złości, radości i smutku”. W krainie złości byliśmy zagniewani, obrażeni i tupaliśmy nogami, w krainie smutku byliśmy markotni i płakaliśmy, a jadąc do krainy radości byliśmy uśmiechnięci i witaliśmy się serdecznie. Dzieci wypowiadały się w której krainie podobało im się najbardziej i dlaczego?. Podsumowując zajęcia każdy Smerf pomalował buźkę, która towarzyszyła mu podczas zajęć.

Fotorelacja