Jeżyki pozostały w tematyce leśno – jesiennej. Tym razem uczyły się stawiać trafne pytania podczas gry „Jakim zwierzęciem jestem”. Tworzyły klucz do zakodowanego obrazka i dały upust swej wyobraźni podczas tworzenia jesiennego lasu na kartce papieru.
Utrwalały też odczytywanie wielkich liczb. :)

Fotorelacja