Pierwszy dzień wiosny 21 marca – tego dnia wypatruje większość z nas już od początku zimy. Dzień astronomicznej wiosny kojarzy się bowiem z nadejściem cieplejszych dni. Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest topienie lub palenie Marzanny, jednak w naszym Zespole postanowiliśmy złamać tę regułę!
StereoTYP – co to za typ? Był tematem jednym z kilku warsztatów, w których uczestniczyli nasi starsi uczniowie. Ten warsztat odbył się po to, aby młodzi ludzie: zrozumieli, jak powszechne i krzywdzące jest stereotypowe myślenie oraz zrozumieli wynikające z niego uprzedzenia oraz praktyki dyskryminacyjne i potrafili na nie zareagować.
Zrozumieli, że zakładanie, jaki ktoś jest może prowadzić do wydawania niesprawiedliwych ocen (o jednostkach i o grupach), potrafili ze sobą otwarcie rozmawiać bez oceniania,umieli poddać pod refleksję konsekwencje wynikające z uproszczonych przekazów medialnych.
I aby identyfikowali najpowszechniejsze stereotypy. A w końcowym efekcie działań stali się: empatyczni, wspierający i tolerancyjni.

Fotorelacja