U nas na dobre zagościła wiosna. 🙂
Jeżykom ruch jest potrzebny jak tlen do życia, dlatego kompetencje matematyczne i umiejętność czytania szlifowaliśmy również aktywnie. 🙂

Fotorelacja