Szanowni Państwo

w linku poniżej znajdziecie Państwo wyniki rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola Pro Novo.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2022 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 Rodzice kandydatów są zobligowani do potwierdzenia w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2022r.  woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Owe potwierdzenie warunkuje przyjęcie dziecka do przedszkola.

Oświadczenia prosimy kierować wysyłając maila (z treścią oświadczenia) na adres:  info@pronovo.org.pl bądź osobiście w sekretariacie szkoły.

Treść oświadczenia:

Ja niżej podpisany/-na oświadczam, że moje dziecko (tu imię i nazwisko) z dniem 1 września 2022 rozpocznie edukację w Niepublicznym Przedszkolu Pro Novo.
Podpis (imię i nazwisko Rodzica/czytelny podpis)

Do zobaczenia już niebawem,

Aneta Woźniak-Ziółkowska