Nasze Zajączki utrwalają kolory. Doskonałą okazją do tego jest zabawa przeprowadzona z wykorzystaniem metody M. Montessori.
Dzieci najpierw malowały makaron farbami, a po wyschnięciu nawlekały go na tasiemkę.
Zabawa ta wspaniale kształtuje motorykę precyzyjną dziecka, koncentrację oraz myślenie. Nawlekanie makaronu jest bardzo ważną aktywnością kształtującą koordynację, precyzję oraz sprawne funkcjonowanie spostrzegania wzrokowego. Pozwala dziecku na zdobywanie wrażeń zarówno wzrokowych jak i czuciowych, a w późniejszym zaś wieku na sprawne wykorzystywanie ręki jako najważniejszego narzędzia.

Fotorelacja