MISJA

Edukacja
domowa

Edukacja domowa jest wymarzoną płaszczyzną do rozwoju i nauki dla tych rodzin, które chcą mieć wpływ na obraz edukacji swoich dzieci, świadomie dobierając źródła, metody, narzędzia do realizacji ważnych dla siebie celów.

Rekrutacja 2024/2025

Kilka słów

o edukacji domowej

Dla kogo?

Edukacja domowa to świetne rozwiązanie dla rodzin, które cenią sobie relacje, pragną podążać własną drogą, w poczuciu harmonii i wolności odkrywać świat, realizując swoje pasje, spełniając marzenia.

Edukacja domowa to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka, w miejsce szkoły, biorą na siebie rodzice. Uczniowie nie uczęszczają do szkoły, pomimo, że są formalnie jej uczniami, nie biorą udziału w tradycyjnych lekcjach, nie mają sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych. Uczą się w swoim tempie, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, realizując obowiązującą podstawę programową.

Rodzice są dla nich wsparciem, wspólnie z nimi organizują przestrzeń do nauki, opracowują plan działania, podejmują inicjatywy służące realizacji celów dydaktycznych.

Jedynym obowiązkiem uczniów jest przystąpienie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Edukacja domowa w Niepublicznej Szkole Podstawowej PRO NOVO jest bezpłatna, dostępna dla każdego, również dla uczniów przebywających poza krajem.

Zgodnie z art. 37 ut. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

Świadectwo
jak w tradycyjnej szkole

Uczeń staje się częścią szkolnej społeczności po dopełnieniu przez rodziców/opiekunów wymaganych formalności. Po ukończeniu danego etapu edukacji otrzymuje świadectwo, tak jak w tradycyjnej szkole.

Co oferujemy?

Wiedzę, wsparcie,
nieograniczone możliwości
rozwoju.

BEZPŁATNĄ EDUKACJĘ

w ramach edukacji domowej, zwolnioną z wszelkich opłat: wpisowego, czesnego, opłat egzaminacyjnych, opłat za podręczniki, niezbędne pomoce naukowe.

DOŚWIADCZONĄ KADRĘ

wrażliwą na Wasze potrzeby.

INNOWACYJNĄ PRZESTRZEŃ

wewnątrz, NATURALNĄ PRZESTRZEŃ na zewnątrz szkoły.

Swobodny dostęp do nauczyciela – uczniowie jak i rodzice mają możliwość korzystania bezpłatnie z konsultacji u nauczyciela on-line.

Dostęp do dziennika elektronicznego szkoły, który służy do bieżącej komunikacji z kadrą szkoły –  dostęp dla ucznia jak i rodzica.

Pakiet informacji niezbędnych do efektywnego realizowania procesu nauki poza szkołą, który otrzymujecie Państwo na początku roku szkolnego w formie listu powitalnego.

Podręczniki, niezbędne pomoce naukowe otrzymuje każdy uczeń na dany rok szkolny. Po zakończeniu roku zobowiązany jest do ich zwrócenia.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę: kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria, spotkania.

Udział w konkursach przedmiotowych, kuratoryjnych, artystycznych wedle zgłoszonych potrzeb.

Egzaminy przeprowadzane w przyjaznej, życzliwej atmosferze stacjonarnie w szkole lub w trybie on-line.

Terminy oraz tryb egzaminów ustalamy wspólnie, dostosowujemy je do wzajemnych potrzeb. Egzaminy można zdawać w dogodnym dla siebie czasie, przez cały rok szkolny.

Informację zwrotną na temat przebiegu egzaminu, jego wyniku, postępów ucznia, mocnych stron oraz obszarów do pracy – drogą mailową otrzymuje uczeń oraz rodzic, po zrealizowanym egzaminie.

Rodzinne spotkania integracyjne z kadrą szkoły na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, będące okazją do głębszego poznania się, pobycia bliżej siebie, owocnych startów i podsumowań.

ZAPRASZAMY DO PRO NOVO!

Doświadczona, przyjazna i uśmiechnięta kadra jest do Państwa dyspozycji pod mailem i nr telefonu +48 720 722 727, a także codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:oo – 16:oo na miejscu w szkole (prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt stacjonarnych).

Dołącz do nas!

Umów się na spotkanie z dyrektorem szkoły:

a.ziolkowska@pronovo.org.pl, tel. +48 720 722 727

lub koordynatorem ds. edukacji domowej, z Panią Agnieszką Pytkowską:

edukacjadomowa@pronovo.org.pl