F.A.Q.


Szanowni Państwo, poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W Szkole i Przedszkolu (6-latki) Pro Novo od 2019 r. realizowana jest edukacja domowa tzw. homeschooling. Rodzice lub sami uczniowie wybierają tą formę edukacji poza ławkami szkolnymi i regularnymi zajęciami edukacyjnymi z różnych powodów. Niektórzy twierdzą, że dzieci tracą cenny czas na uczestnictwo w zajęciach, które nie przynoszą im większego pożytku, a wybierając naukę w domu, sprawiają, że dziecko może skupić się na wiedzy, która jest w kręgu jego zainteresowań i która rozwija pasje dziecka. Inni po prostu nie mogą pogodzić się ze stylem nauczania w tradycyjnej szkole (choć nasza szkoła jest mocno niestandardowa 😊), gdzie rywalizacja z innymi, porównywanie do rówieśników, aby osiągać jak najwyższe wyniki, sprawdziany, wywołują w dziecku ogromny stres związany z realizacją obowiązków szkolnych.

Oferta NZSP Pro Novo to alternatywa do tradycyjnej formy edukacji na terenie województwa lubuskiego, a obecnie (po zniesieniu rejonizacji) i całego kraju, dla rodziców i uczniów, którzy sami chcą pokierować losami edukacji swoich dzieci, spełniać pasje dziecka bez konieczności uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych na terenie placówki. Oczywiście prawo oświatowe daje taką możliwość, aby spełniać obowiązek szkolny poza szkołą, ale należy pamiętać również o obowiązkach ustawowych. Najważniejszym z nich jest zaliczenie obowiązkowych egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów w ramach podstawy programowej.

Oczywiście, że tak. Szkoła nasza zapewnia stały kontakt z nauczycielami przedmiotowymi poprzez e-dziennik. Można skorzystać z indywidualnych (osobistych) konsultacji z nauczycielem, ustalić z nim zakres materiału do zaliczenia, porozmawiać o tym, co należy brać pod uwagę podczas edukacji dziecka, dowiedzieć się o preferencje egzaminatora co do treści i sposobu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego.

W ciągu roku całego roku szkolnego. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że uczniowie w różnym tempie są w stanie przygotować się do egzaminów i chcą/mogą/są gotowi, by zdawać egzamin w każdym momencie roku szkolnego. Wystarczy umówić się na dogodny termin z nauczycielem przedmiotu. I tyle.

Każdego ucznia obowiązują egzaminy pisemne i ustne. W klasach 1-3 egzaminy mają formę zabawy, luźnej rozmowy, podczas której uczniowie wykonują zadania pisemne, ustne, które następnie ocenia nauczyciel. W klasach starszych najpierw (zazwyczaj) podchodzi się do egzaminu pisemnego. Egzamin pisemny ma zazwyczaj formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Czas trwania egzaminu pisemnego przewidziany jest na 60 minut. Kolejna część to egzamin ustny (około 30 min.), podczas którego uczeń może się pochwalić tym co robił w ramach danego przedmiotu w danym roku, pokazać materiały, prezentacje, makiety itp. Dopuszczalna jest również część ustana, czyli takie dopytanie, uzupełnienie treści pisemnej z materiałów zagadnień, które uczeń zna wcześniej i z których losuje 3 zagadnienia. Wystawiając ocenę, egzaminator bierze pod uwagę wyniki zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Ocena końcowa nie jest średnią z obu części egzaminu. To raczej ocena tego, co dany uczeń zaprezentował, bo trudno ocenić wiedzę podczas jednego spotkania.

Atmosfera podczas egzaminów jest przyjazna i pełna szacunku w stosunku do ucznia. Nie zależy nam na udowadnianiu, że uczeń czegoś nie opanował, wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, jak wiele udało mu się zrobić w ciągu roku/okresu.

To się nam jeszcze nie zdarzyło. Ale gdyby… W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Prawo umożliwia przeniesienie dziecka do szkoły w każdym momencie.

Warto tak dziecku zaplanować czas, by nie brakowało go na relaks, naukę i pasje. Tempo i sposób nauki dobrze jest dostosować do indywidualnych możliwości i preferencji dziecka. Edukacja domowa daje możliwość uczenia się przedmiotów w dowolnej kolejności, korzystnej dla dziecka. Polecamy uczenie dziecka przez doświadczanie, nie tylko z dostępnych podręczników.

Edukacja domowa jako nowy styl nauki i spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą jest coraz bardziej modna i wybiera ja coraz więcej rodzin, które chcą zawalczyć o lepszą edukację własnych dzieci. Można osiągnąć najwyższe wyniki z egzaminów klasyfikacyjnych, ponieważ sami znając najlepiej własne dzieci przygotowujemy je w najlepszy z możliwych sposobów, do zdania egzaminów.

NZSP Pro Novo traktuje każdego ucznia, czy to realizującego obowiązek szkolny w systemie czy w ramach ED jednakowo. Dlatego każda z tych grup na różnych zasadach wyposażana jest w pomoce i podręczniki, które są wypożyczane ze szkoły.