F.A.Q.


Szanowni Państwo, poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Odp.: Tak, dzieci z wszystkich grup przedszkolnych oraz szkoły są objęte dowozami. Autobus wyjeżdża z Nowogrodu Bobrzańskiego i odwoził dzieci po zajęciach do Nowogrodu Bobrzańskiego.
Z Zielonej Góry dowóz jest dodatkowo płatny.

Odp.: Wszystkie usługi, które są zagwarantowane w ramach czesnego zostały opisane w zakładkach przedstawiających ofertę edukacyjną dla szkoły.

Odp.: Tak, prowadzimy szkołę z pełnym cyklem nauczania (klasy I-VIII) tak, aby dzieci rozpoczynające od września naukę w klasie I, po 3 latach mogły kontynuować edukacje w naszej szkole w klasie IV i następnych.

Odp.: Nie, każde dziecko ma zapewnione w klasie miejsce, w którym może przechowywać książki i przybory szkolne. Do domu dzieci zabierają tylko wypożyczone z biblioteki książki.

Odp.: W klasie będzie maksymalnie 16 uczniów. W przedszkolu mamy grupy maksymalnie 18 osobowe.

Odp.: Tak, planujemy, że nauczyciel będzie z dziećmi od klasy I do klasy III i dalej od klasy IV do VI.

Odp.: Dzieci od klasy I mają 5 godz. języka angielskiego/tydzień (w szkole publicznej są to 2 godz./tydzień). W skali 3 lat nauki dzieci w naszej szkole będą miały ok. 480 godz. języka angielskiego (o 288 godz. więcej niż w szkoły publicznej). Dodatkowo nasi uczniowie mają obowiązkowo zajęcia z języka niemieckiego od klasy I (w klasa I-III w wymiarze 2 godz./tydzień, od klasy IV – 3 godz./tydzień). W przedszkolu dzieci mają zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu.

Odp.: Większa liczba godzin z wiodących przedmiotów oznacza, ze w skali tygodnia każdy nauczyciel ma do dyspozycji 24 godz. na realizację edukacji wczesnoszkolnej (polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, informatycznej i wychowania fizycznego), podczas gdy w szkole publicznej jest to 18 godz./tydzień. W skali trzech lat jest to o ok. 576 godz. więcej w porównaniu ze szkołą publiczną. Dzięki temu nauczyciel ma możliwość tak organizować zajęcia, by np. przeznaczyć więcej czasu na trudniejsze partie materiału oraz pracę zindywidualizowaną.
Podobnie w klasach IV – VIII – uczniowie mają średnio jedną do dwóch godzin więcej z większości nauczanych przedmiotów.

Odp.: Tak. W klasach 1-3 nie zadajemy dzieciom. Zakładamy, że szkoła jest miejscem do nauki, a dom miejscem, gdzie się odpoczywa po jej trudach. Chcemy, aby czas po godz. 16:00, gdy dziecko wraca do domu mógł być przeznaczony na zabawę i odpoczynek.

Odp.: Tak, odpowiadając na potrzeby rodziców, organizujemy w okresie wakacji (w pierwszym tygodniu lipca) tzw. półkolonie dla dzieci, aby nasi uczniowie mieli zapewnioną opiekę i zajęcia w pierwszym tygodniu wakacji.