Drodzy Rodzice,
w imieniu własnym i współpracowników pragnę Państwu gorąco podziękować za tak liczne przybycie na naszą wspólną Wigilię.

Było nas ponad 200 osób!

Ufam, że każdego roku będziemy się spotykać przy wigilijnym stole wszyscy: rodzice, dzieci, kadra, że nie przerwiemy tego rozpoczętego rok wcześniej zwyczaju.

Warto wspólnie spędzić ten przedświąteczny czas, pomimo zabiegania i piętrzących się w tym  okresie obowiązków.

Pragnę również podziękować Państwu za zaangażowanie w organizację całego przedsięwzięcia i przygotowanie tylu fantastycznych potraw oraz za pomoc po zakończeniu uroczystości.
Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że możemy na Państwa zawsze liczyć.

Mam nadzieję, że miło spędziliście Państwo ten czas i podobnie jak my będziecie wracać w myślach czy rozmowach do tego właśnie wieczoru.

Daliśmy dzieciom fantastyczny przykład pokazując, że przedszkole czy szkoła oraz dom to nie są dwa zupełnie odrębne światy, że mogą funkcjonować w harmonii, a rodzice i nauczyciele dobrze czują się w swoim towarzystwie.

Jeszcze raz z serca dziękuję.
Aneta Woźniak-Ziółkowska