Co oferujemy?

 • Wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji,
 • Wychowanie w oparciu o spójny system wartości, [więcej..]
 • Klasy maksymalnie 14 – 15 osobowe,
 • Nauczanie języka angielskiego w wymiarze 6 godz./tydzień,
 • Nauczanie drugiego języka obcego w wymiarze 4 godz./tydzień,
 • Więcej godzin z wiodących przedmiotów (od klasy I – więcej godzin z matematyki, języka polskiego, od klasy II – profilowanie klas, co oznacza dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów (biologia, chemia, informatyka, historia),
 • Szkołę bez dzwonków[więcej..]
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • Nieodpłatne korzystanie z dziennika elektronicznego,
 • Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą,
 • Pozostawianie przyborów i książek w szkole – zapewnimy każdemu dziecku miejsce na jego podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Szanujemy bowiem zdrowie naszych podopiecznych i dbamy o ich kręgosłupy.
 • Objęcie uczniów dowozami szkolnymi,
 • 4 wycieczki w roku szkolnym (do kina, do teatru, do muzeum itp.),
 • Nieograniczony dostęp do wody mineralnej w ciągu dnia,
 • Organizację zajęć w okresie letnim (w pierwszym tygodniu wakacji).