Egzaminy

Obowiązkiem uczniów realizujących proces dydaktyczny w ramach edukacji domowej jest przystąpienie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
W załączeniu znajdą Państwo listę wymaganych egzaminów na danym poziomie edukacji.

Na początku roku szkolnego, każdy z uczniów otrzymuje od nauczyciela danego przedmiotu dostęp do wymagań egzaminacyjnych, ułatwiający proces przygotowań.
Uczniowie samodzielnie decydują, z jakich materiałów/źródeł korzystają ucząc się danego przedmiotu. Jeśli napotkają problemy, mogą skorzystać z konsultacji online z nauczycielem danego przedmiotu.

Na egzaminy można się umawiać indywidualnie przez cały rok szkolny.
W tym celu prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem i ustalenie dogodnego dla obu stron terminu.

Informujemy także, że egzaminy indywidualne możliwe są jedynie do 5 czerwca 2022.
Miejsce, tryb i czas spotkania zależy od możliwości czasowych egzaminatora. Zachęcamy gorąco do zapisywania się na wcześniejsze terminy, tym samym rekomendujemy miesiące: listopad, styczeń, marzec. Egzaminy w tym czasie, są bardzo kameralne, mają spokojniejszy przebieg, a egzaminatorzy są bardziej dostępni.

Egzamin przeprowadzany jest w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Może się odbyć zdalnie (na platformie zoom) lub stacjonarnie (na miejscu w szkole). Składa się z części pisemnej oraz ustnej.
Maksymalny czas trwania egzaminu to 1,5h. Rozmowa z nauczycielem trwa około 20 minut, w zależności od potrzeb.
W czasie egzaminacyjnego spotkania nauczyciele bardzo zwracają uwagę na to, co jest związane z rzeczywistym wysiłkiem ucznia, jednocześnie pomagają mu przedstawić, zaprezentować wiedzę i umiejętności, jakie zdobył w procesie przygotowania.

Nauczyciel może prosić ucznia o przygotowanie na egzamin projektu/prezentacji/materiałów na wybrany temat. Jednak chcielibyśmy, by to uczniowie byli naszymi przewodnikami i zaprosili nas w podróż bliską ich sercu. Jesteśmy bardzo otwarci na inicjatywę ze strony dzieci, w postaci na przykład przygotowania prezentacji na wybrany temat, przyniesienia materiałów swojego autorstwa, z których uczeń korzystał w ramach przygotowań, a którymi chciałby się pochwalić itp.

Pragniemy, by każdy zdający był prawdziwym, autentycznym twórcą swojego sukcesu.
Wspierając Was, głęboko wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się dotrzeć nawet do najbardziej odległych miejsc, zdobyć najbardziej wymagające szczyty.

„Wszystko rozpoczyna się od myśli. Myśli zaś prowadzą do uczuć, uczucia zaś prowadzą do działań, działania zaś do rezultatów” – John Beck

Życzymy Wam dobrych myśli, ciepłych uczuć, owocnych działań i PIĘKNYCH REZULTATÓW

Kadra Pro Novo