FAQ – w sprawie ED

 

1) Czym jest „homeschooling” w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Pro Novo w Bogaczowie i dlaczego uczniowie decydują się na tę formę edukacji właśnie u nas?

W Szkole i Przedszkolu (6-latki) Pro Novo od 2019 r. realizowana jest edukacja domowa tzw. homeschooling. Rodzice lub sami uczniowie wybierają tą formę edukacji poza ławkami szkolnymi i regularnymi zajęciami edukacyjnymi z różnych powodów.
Niektórzy twierdzą, że dzieci tracą cenny czas na uczestnictwo w zajęciach, które nie przynoszą im większego pożytku, a wybierając naukę w domu, sprawiają, że dziecko może skupić się na wiedzy, która jest w kręgu jego zainteresowań i która rozwija pasje dziecka.
Inni po prostu nie mogą pogodzić się ze stylem nauczania w tradycyjnej szkole (choć nasza szkoła jest mocno niestandardowa 😊), gdzie rywalizacja z innymi, porównywanie do rówieśników, aby osiągać jak najwyższe wyniki, sprawdziany, wywołują w dziecku ogromny stres związany z realizacją obowiązków szkolnych.

2) Do kogo kierowana jest oferta edukacyjna w ramach ED?

Oferta NZSP Pro Novo to alternatywa do tradycyjnej formy edukacji na terenie województwa lubuskiego, a obecnie (po zniesieniu rejonizacji) i całego kraju, dla rodziców i uczniów, którzy sami chcą pokierować losami edukacji swoich dzieci, spełniać pasje dziecka bez konieczności uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych na terenie placówki.
Oczywiście prawo oświatowe daje taką możliwość, aby spełniać obowiązek szkolny poza szkołą, ale należy pamiętać również o obowiązkach ustawowych. Najważniejszym z nich jest zaliczenie obowiązkowych egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów w ramach podstawy programowej.

3) Czy szkoła daje możliwość skonsultowania treści programowych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów?

Oczywiście, że tak. Szkoła nasza zapewnia stały kontakt z nauczycielami przedmiotowymi poprzez e-dziennik. Można skorzystać z indywidualnych (osobistych) konsultacji z nauczycielem, ustalić z nim zakres materiału do zaliczenia, porozmawiać o tym, co należy brać pod uwagę podczas edukacji dziecka, dowiedzieć się o preferencje egzaminatora co do treści i sposobu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego.

4) Kiedy odbywają się egzaminy klasyfikacyjne?

W ciągu roku całego roku szkolnego. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że uczniowie w różnym tempie są w stanie przygotować się do egzaminów i chcą/mogą/są gotowi, by zdawać egzamin w każdym momencie roku szkolnego. Wystarczy umówić się na dogodny termin z nauczycielem przedmiotu. I tyle.

5) Jak wyglądają egzaminy klasyfikacyjne?

Każdego ucznia obowiązują egzaminy pisemne i ustne. W klasach 1-3 egzaminy mają formę zabawy, luźnej rozmowy, podczas której uczniowie wykonują zadania pisemne, ustne, które następnie ocenia nauczyciel.
W klasach starszych najpierw (zazwyczaj) podchodzi się do egzaminu pisemnego. Egzamin pisemny ma zazwyczaj formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Czas trwania egzaminu pisemnego przewidziany jest na 60 minut. Kolejna część to egzamin ustny (około 30 min.), podczas którego uczeń może się pochwalić tym co robił w ramach danego przedmiotu w danym roku, pokazać materiały, prezentacje, makiety itp. Dopuszczalna jest również część ustana, czyli takie dopytanie, uzupełnienie treści pisemnej z materiałów zagadnień, które uczeń zna wcześniej i z których losuje 3 zagadnienia. Wystawiając ocenę, egzaminator bierze pod uwagę wyniki zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Ocena końcowa nie jest średnią z obu części egzaminu. To raczej ocena tego, co dany uczeń zaprezentował, bo trudno ocenić wiedzę podczas jednego spotkania.

6) Jaka atmosfera panuje podczas egzaminów?

Atmosfera podczas egzaminów jest przyjazna i pełna szacunku w stosunku do ucznia. Nie zależy nam na udowadnianiu, że uczeń czegoś nie opanował, wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, jak wiele udało mu się zrobić w ciągu roku/okresu.

7) Co w przypadku, gdy uczeń nie zda egzaminu?

To się nam jeszcze nie zdarzyło. Ale gdyby… W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8) Kiedy można rozpocząć naukę w NZSP Pro Novo

Prawo umożliwia przeniesienie dziecka do szkoły w każdym momencie.

9) W jaki sposób można rozłożyć dziecku czas na naukę? Czy mogę otrzymać jakieś rady na spokojne zaliczenie przez dziecko egzaminów?

Warto tak dziecku zaplanować czas, by nie brakowało go na relaks, naukę i pasje. Tempo i sposób nauki dobrze jest dostosować do indywidualnych możliwości i preferencji dziecka. Edukacja domowa daje możliwość uczenia się przedmiotów w dowolnej kolejności, korzystnej dla dziecka. Polecamy uczenie dziecka przez doświadczanie, nie tylko z dostępnych podręczników.

10) Co z wynikami edukacyjnymi?

Edukacja domowa jako nowy styl nauki i spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą jest coraz bardziej modna i wybiera ja coraz więcej rodzin, które chcą zawalczyć o lepszą edukację własnych dzieci. Można osiągnąć najwyższe wyniki z egzaminów klasyfikacyjnych, ponieważ sami znając najlepiej własne dzieci przygotowujemy je w najlepszy z możliwych sposobów, do zdania egzaminów.

11) Czy szkoła udostępnia nieodpłatnie podręczniki szkolne?

NZSP Pro Novo traktuje każdego ucznia, czy to realizującego obowiązek szkolny w systemie czy w ramach ED jednakowo. Dlatego każda z tych grup na różnych zasadach wyposażana jest w pomoce i podręczniki, które są wypożyczane ze szkoły.