Jak pracujemy?

NASZA OFERTA W RAMACH ED:

1) EDUKACJA DOMOWA W NASZEJ SZKOLE JEST W PELNI NIEODPŁATNA!!!
2) EGZAMINY I KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI MOŻLIWE W FORMIE ON-LINE!
3) Możliwość dostosowania terminów egzaminów do indywidualnych potrzeb Rodziców i Ucznia,
4) Egzaminy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze,
5) Konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej – na bieżąco,
6) Zapraszamy uczniów do skorzystania z ciekawych zajęć pozalekcyjnych
7) Bieżąca komunikacja z Nauczycielami i Dyrekcją odbywa się poprzez e-dziennik,
8) Przyjazna i uśmiechnięta kadra jest do Państwa dyspozycji pod mailem i nr telefonu, a także codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,oo – 16,oo (prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt stacjonarnych).

NAUKA W FORMIE EDUKACJI DOMOWEJ ZWOLNIONA JEST Z WSZELKICH OPŁAT W TYM Z:
1) Wpisowego,
2) Czesnego,
3) Za egzaminy semestralne, roczne.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły lub koordynatorem ds. edukacji domowej, w celu omówienia warunków współpracy.

ZASADY PRZYJĘCIA DO EDUKACJI DOMOWEJ:

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków:
1) Odbycie indywidualnej rozmowy rodziców/opiekunów z dyrektorem
2) Złożenie następującej dokumentacji:
a) wniosku do dyrekcji szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej,
b) wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
c) kwestionariusza kandydata na ucznia do szkoły podstawowej w edukacji domowej,
d) oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
e) zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
f) w przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

Co robić, krok po kroku:
1) Najpierw pobierz w/w dokumenty rekrutacyjne,
2) Wydrukuj, wypełnij i podpisz.
3) Następnie zrób skan wszystkich dokumentów,
4) Wyślij skany na adres mailowy: edpronovo2gmail.com
5) Oryginały wyślij na adres: Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Pro Novo, Bogaczów, ul. Szkolna 4, 66-010 Nowogród Bobrzański