W dzisiejszych czasach priorytetem jest zainteresowanie ucznia, wciągnięcie go do swoistej przygody, jaką może być poznawanie historii.

Zadanie trudne, ale wykonalne!!!.

W dniu dzisiejszym uczniowie kl.I gimnazjum uczestniczyli w nietypowej lekcji. Zajęcia poświęcone powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości o Antycznej Grecji, przeprowadzono metodą gry dydaktycznej; „Jeden z dziesięciu”.

Zasady gry „Jeden z dziesięciu”
1. Uczestnictwo w grze było dobrowolne, oceny – tylko najlepsze – otrzymali finaliści : Jagoda Z, Jakub K, Michał D
2. Dziesięciu chętnych uczniów odpowiadało po kolei na pytania (dwie rundy).

W NASZEJ KLASIE UDZIAŁ W GRZE WZIĘLI WSZYSCY UCZNIOWIE!!!

Uczniowie, którzy nie odpowiedzieli na obydwa pytania – odpadli z dalszej gry.
3. Pozostali w grze uczestnicy wyznaczali się nawzajem do odpowiedzi. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna (na jedno pytanie) eliminowało ucznia z dalszej gry. Uczniowie odpowiadają tak długo, aż pozostało trzech finalistów.
4. Finaliści odpowiadali na 30 pytań; na początku odpowiadają po kolei, ten który miał największą liczbę punktów wskazywał do odpowiedzi siebie, bądź kolegów. Trzykrotny brak odpowiedzi lub odpowiedzi błędne eliminowało z dalszej gry. Pozostali uczniowie siedzący wokół chętnie kibicowali kolegom J

Ta forma powtórzenia wiadomości okazała się „strzałem w dziesiątkę”

Zapewne nie raz jeszcze z niej skorzystamy.