Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka, w miejsce szkoły, biorą na siebie rodzice.
Uczniowie nie uczęszczają do szkoły, pomimo, że są formalnie jej uczniami, nie biorą udziału w tradycyjnych lekcjach, nie mają sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych. Uczą się w swoim tempie, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, realizując obowiązującą podstawę programową.
Rodzice są dla nich wsparciem, wspólnie z nimi organizują przestrzeń do nauki, opracowują plan działania, podejmują inicjatywy służące realizacji celów dydaktycznych.
Jedynym obowiązkiem uczniów jest przystąpienie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Zgodnie z art. 37 ut. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

Edukacja domowa w Niepublicznej Szkole Podstawowej PRO NOVO jest bezpłatna, dostępna  dla każdego, również dla uczniów przebywających poza krajem.

Uczeń staje się częścią szkolnej społeczności po dopełnieniu przez rodziców/opiekunów wymaganych formalności.
Po ukończeniu danego etapu edukacji otrzymuje świadectwo, tak jak w tradycyjnej szkole.

Edukacja domowa jest wymarzoną płaszczyzną do rozwoju i nauki dla tych rodzin, które chcą mieć wpływ na obraz edukacji swoich dzieci, świadomie dobierając źródła, metody, narzędzia do realizacji ważnych dla siebie celów. Dla rodzin, które cenią sobie relacje,  pragną podążać własną drogą, w poczuciu harmonii i wolności odkrywać świat, realizując swoje pasje, spełniając marzenia.