By nie umarł zwyczaj składania życzeń świątecznych drogą tradycyjną, dzieci z ZS-P Pro Novo cały miesiąc przygotowywały kartki z życzeniami.

W czwartek, 2015-12-17, wszystkie kartki zostały zapakowane w koperty i wysłane do zaprzyjaźnionych instytucji, firm, szkół.

Część z nich udało nam się dostarczyć osobiście.
Dzieci bawiły się w listonoszy i odwiedziły Bank Spółdzielczy, Urząd Miejski i Publiczne Gimnazjum, pozostawiając w tych miejscach kartki świąteczne i składając osobiście życzenia.

Największą kartę przygotowali drugoklasiści.
Były to życzenia dla kolegów z zaprzyjaźnionej szkoły w Lipnicy, z którymi nasi uczniowie korespondują.

Dzieci stwierdziły, że nie ma to jak kartka ręcznie zrobiona, wypisana i jeszcze osobiście wysłana. Żaden sms nie dorówna życzeniom składanym w tej formie.

Życzymy wszystkim aby jak najwięcej takich właśnie kartek w najbliższym czasie dostali.

Fotogaleria