Rozpoczynamy nabór do Niepublicznego Gimnazjum Językowe PRO NOVO, które zostało stworzone jako kontynuacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Novo.

Tworzymy je dla tych uczniów, którzy pragną doskonalić umiejętności językowe w zakresie znacznie większym niż obowiązujący program publicznych gimnazjów w Polsce.
Absolwent naszego gimnazjum będzie przygotowywany do zdania egzaminu certyfikującego z języka angielskiego.
Program nauczania jest opracowany wg kryteriów programowych obowiązujących na egzaminie First Certificate organizowanym przez Uniwersytet Cambridge.

Kameralne klasy (do 14 – 15 osób) stwarzają doskonałe warunki do indywidualnego podejścia do ucznia i jego problemów.

Stawiamy na:

  • Pasję,
  • Wiedzę.
  • Zaufanie.
  • Bezpieczeństwo.

Proponujemy:

  • obowiązkowo: 6 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz 4 godziny tygodniowo drugiego języka,
  • zwiększoną ilość godzin języka polskiego, matematyki, a od klasy II zwiększoną ilość godzin z wybranego przedmiotu (profilowanie klas) – biologii, geografii, informatyki czy historii,
  • 2 godziny zajęć co dwa tygodnie na basenie,
  • dodatkowo: zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów

W naszej szkole nikt się nie nudzi. Jesteśmy przekonani, iż w nowo utworzonym gimnazjum będzie podobnie.

Młodzi, twórczy,wysoko wykwalifikowani nauczyciele wykorzystują autorskie lub sprawdzone programy.

Rozwijamy wrażliwość estetyczną, indywidualne zdolności twórcze, pozytywny sposób patrzenia na świat i siebie, szacunek dla pracy innych i swojej, aktywność twórczą.
Pobudzamy ciekawość poznawczą, otwartość wobec innych.
Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego.

Realizując misję wychowawczą organizujemy akcje charytatywne — kiermasze, pikniki, festyny na rzecz dzieci niepełnosprawnych, najuboższych, hospicjów itp. Kształtujemy empatię, asertywność, samoocenę, zainteresowania czytelnicze i kulturalne.

Nasi uczniowie bardzo dobrze funkcjonują w swoim naturalnym otoczeniu w domu i w szkole. Pozytywnie patrzą na otaczający ich świat. Traktują naukę jak coś oczywistego. Mają określony, szeroki krąg zainteresowań. Są otwarci, odpowiedzialni, krytyczni, ciekawi świata, prawi i tolerancyjni.

Uważamy za konieczne dać tym młodym ludziom możliwość dalszego kreatywnego rozwoju w ramach gimnazjum.

Jednocześnie zapraszamy uczniów innych szkół, stojących przed dylematem wyboru placówki do dołączenia do naszej coraz większej rodziny PRO NOVO. Z pewnością będziecie zachwyceni atmosferą, poziomem nauczania i kreatywnym podejściem do edukacji :)