Podręczniki w ED

Uczeń otrzymuje podręczniki bezpłatnie od szkoły na początku roku szkolnego. Wypożyczone podręczniki należy zwrócić do szkoły do końca maja danego roku szkolnego.

Zestaw podręczników i programów nauczania 2021_2022