Po tygodniowej przerwie feryjnej, w trzecim tygodniu lutego spotkaliśmy
się znowu, by wspólnie ucząc się bawić i bawiąc uczyć.

A co się działo podczas tych dwóch tygodni?:

1) Dzieci młodsze z grupy 3 i 4-latków miały okazję poznać właściwości
wody, schemat jej obiegu w przyrodzie. Dowiedziały się w jaki sposób na
mapie oznaczane są morza, oceany i inne zbiorniki wodne. Sprawdzały co
rozpuszcza się w wodzie, co nie, co pływa, a co tonie. Dowiedziały się,
że woda po dodaniu do niej mydła lub płynu do naczyń staje się
rozciągliwa. Obserwowały mieszanie się barw i nasycenie kolorów. Poznały
pojęcia: barwy podstawowe i pochodne. Dostrzegały znaczenie wody w
utrzymaniu czystości. Uczyły się dbać o higienę osobistą. Rozmawiały o
marzeniach i ich znaczeniu w naszym życiu.

2) Dzieci z klasy startowej całe dwa tygodnie krażyły wokół szeroko
pojętej sztuki. Uczestniczyły w zabawach dramowych, wykonały również
makietę pokoju z kartonowego pudełka, tworząc własną aranżację wnętrza.
Zabawa miała przybliżyć dzieciom pojęcie myślenia przestrzennego oraz
perspektywy. Poznały pojęcie sztuka użytkowa. Dodatkowo poznały postać i
twórczość Jana Matejki. Budowały kolejne mapy mentalne. Poznały pojęcie
paleta barw i barwy ciepłe i zimne. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
dotyczących muzeów, wykopalisk archeologicznych. Rozmawiały o rzeźbach,
ich twórcach, sami tworzyli mydełkowe rzeźby.

3) Uczniowie klasy I, oprócz zajęć dydaktycznych, podczas których
poznali kolejne literki i cyfry, rozmawiali o higienicznym sposobie
spędzania wolnego czasu. Dzieci zwracały uwagę na konieczność uprawiania
sportu oraz spacerowania. Gromadziły informacje dotyczące nocnego życia
zwierząt – ciem, sów i nietoperzy. W swobodny sposób wypowiadały się na
temat charakterystycznych zachowań tych zwierząt. Dzieci rozmawiały o
tym, w jaki sposób możemy sprawiać przyjemność innym. Pierwszaki
wymyślały zabawy i gry, które są dobrym sposobem walki z nudą i
znudzeniem starymi zabawami. Pierwszaki zgłębiały również tajemnice
kosmosu. Wyodrębniły Ziemię jako jedną z planet krążących wokół Słońca.
Czytały i pisały nazwy planet. Wspólnie z nauczycielem wyjaśniały
pojęcia ciało niebieskie, meteoryt, droga mleczna, supernowa, satelita,
astronauta, astronom i wiele innych. Pracując w grupach dzieci
przygotowały komiks „Lot na Marsa”.

4) Klasa IV oprócz świętowania ogromnego sukcesu Jagody i Michała
pracowała na kolejne sukcesy. Wielką niespodzianką była wizyta redaktora
Radia Zachód Pana Sławomira Kordialika, który przeprowadził z naszymi
uczniami wywiad. Była to swoista nagroda za uzyskany wynik. Oczywiście
każdego dnia uczniowie zgłębiają tajniki wiedzy z przedmiotów
obowiązkowych, ale również mają okazję ćwiczyć te umiejętności, które są
i będą im niezbędne w życiu codziennym (mapy mentalne, ćwiczenie
umiejętności odnajdowania pozytywnych stron życia, wzmacnianie poczucia
własnej wartości, poznawanie kolejnych pojęć z zakresu ekonomii).

5) Zajęcia dodatkowe:
– podczas zajęć dodatkowych poruszony został temat sovoir-vivru w
restauracji. Dzieci w krótkich scenkach przedstawiły sposoby
komunikowania się z obsługą restauracji, zamawiania dań oraz zachowania
w roli klienta restauracji. Wyjaśniliśmy sobie czym jest karta menu.
Dzieci próbowały przygotować swoją kartę, wymyślonej, własnej restauracji.
– zajęcia „Przedszkolaki aktorzaki” były okazją do tego, by uczestnicy
wcielili się w różne role. Dzieci parami występowały przed kamerą. Odbył
się między innymi: pokaz tańca, prognoza pogody. Dzieci chętnie
odgrywały rolę prezenterów telewizyjnych. relacjonujących wydarzenia
(nie koniecznie realne). Celem zadania było zachęcenie dzieci do
występów przed publicznością oraz pokazanie własnych możliwości
aktorski. Efekty zmagań dzieci obejrzały podczas kolejnych zajęć.
– innego dnia dzieci rozmawiały o teatrze. Starły się, podczas burzy
mózgów, określić, z czym kojarzy im się słowo „teatr”. Zastanawiały się,
co buduje w teatrze atmosferę, opisywały uczucia towarzyszące pobytowi w
teatrze i oglądanym spektaklom, wymieniały co jest potrzebne, by
powstało przedstawienie. Zastanawiały się również nad pracą aktora.
Jednogłośnie stwierdziły, że to trudny zawód, bo wymaga wcielania się w
różne, czasami zupełnie skrajne role, że aktor często gra kogoś, kim z
pewnością nie chciałby być.
– kolejne zajęcia dodatkowe pozwoliły dzieciom zamienić się w artystów.
Z ołówkami w dłoni i białymi kartkami zasiadły na placu przed szkołą i
opanowywały sztukę szkicowania elementów najbliższego otoczenia.
Dowiedziały się przy tym co to szkic, perspektywa.
– celem zajęć Dobry kolega było rozwijanie u dzieci umiejętności wyboru
pozytywnych wartości i kształtowanie poczucia przynależności do grupy w
oparciu o społecznie akceptowane normy. Rozmowa toczyła się wokół
trudności w kontaktach z rówieśnikami. Omówione zostały sytuacje, w
których dochodzi do konfliktów. Następnie dzieci starały się wymienić te
cechy, które są pożądane. Efektem rozmów była postać prawdziwego,
dobrego kolegi. Na dużym arkuszu papieru odrysowana została jedna z
dziewczynek z klasy startowej (pierwszaki i sześciolatki ozdobiły
postać) i następnie wypisane flamastrem pozytywne cechy, których
oczekujemy od kolegów, ale które również powinny charakteryzować nas w
kontaktach z innymi.

6) Dodatkowo w ciągu tych dwóch tygodni świętowaliśmy urodziny Martynki
i Karola.

7) Dzieci udały się na kolejną wycieczkę. Tym razem celem był Teatr
Lubuski. i spektakl pt. „Królowa śniegu”. Bajkę wyreżyserował Marek
Sitarski. Nawiązywała ona do baśni H. CH. Andersena poprzez postaci
Gerdy, Kaja, Królowej, babci i Rozbójniczki. Walka dobra ze złem
towarzyszyła dzieciom przez całe przedstawienie. Spektakl łączył w sobie
grę aktorską i animację lalek. Całość miała niezwykłą oprawę dźwiękową i
świetlną.

8) Kolejną atrakcją była wizyta szczególnych gości – policjanta i
policjantki, którzy zapoznali dzieci z charakterem swojej pracy – służby
oraz przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci w ruchu
drogowym. Dzieci biorące udział w spotkaniu dowiedziały się jak
prawidłowo należy zachowywać się w ruchu drogowym, co należy robić aby
uniknąć wypadku drogowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali odblaskowe
opaski czy naklejki. Na koniec mieliśmy okazje obejrzeć policyjny
radiowóz „od środka” i usłyszeliśmy odgłosy syreny policyjnej.

Jesteśmy przekonani, że kolejne tygodnie przyniosą naszym dzieciom
równie dużo atrakcji, że spędzą je w sposób twórczy i kreatywny.
Takie jest nasze przedszkole i szkoła – twórcze i kreatywne.