Drodzy Rodzice,

chcąc docenić wysiłek naszych uczniów, od nowego roku szkolnego 2015/2016 wprowadzamy system stypendialny w klasach IV-VI.

Wszyscy uczniowie, którzy na koniec trymestru/roku szkolnego uzyskali średnią ocen:
5,30 i zachowanie przynajmniej bardzo dobre – uzyskują zwolnienie z połowy kwoty czesnego w następnym trymestrze,
5,50 i zachowanie przynajmniej bardzo dobre – są zwolnieni z czesnego w następnym trymestrze.