Drodzy Rodzice,

przypominamy, że w naszym Zespole od roku szkolnego 2015/2016 funkcjonuje system stypendialny w klasach IV-VIII.

Wszyscy uczniowie, którzy na koniec trymestru/roku szkolnego uzyskali średnią ocen:
5,30 i zachowanie przynajmniej bardzo dobre – uzyskują zwolnienie z połowy kwoty czesnego w następnym trymestrze,
5,50 i zachowanie przynajmniej bardzo dobre – są zwolnieni z czesnego w następnym trymestrze.