Kiedy uczniowie lepiej zapamiętują i więcej się uczą?
Gdy sami mogą zebrać i uporządkować informacje. A pracując w grupach dodatkowo uczą się współodpowiedzialności, słuchania siebie nawzajem czy tolerancji i życzliwości.

I tak też było podczas zajęć w klasie drugiej.

Drugoklasiści pracując w grupach przygotowywali plakaty o obszarach podbiegunowych – o Arktyce i Antarktydzie.
Po skończonej pracy, uczniowie wybrani przez swoje grupy, wcielili się w rolę wykładowców i prezentowali zgromadzone informacje.

Ile w głowach zostało? Hmm…, dużo, bardzo dużo:).

Fotorelacja