Dynie wcale nie muszą być przerażające. Wręcz przeciwnie. Mogą być wesołe.

Nasze pierwszaki i drugoklasiści wykazali się przy ich tworzeniu wielką kreatywnością.

A oto efekty ich pracy – fotogaleria