Pracę w 1-3 opieramy o:

Pracę w blokach przedmiotowych.

Podczas zajęć (6 godzin w tygodniu) dzieci są łączone w grupy międzyoddziałowe, podczas których nauczycielem wiodącym (wprowadzającym do tematu) jest nauczyciel tzw. przedmiotowiec (ściśle współpracujący przy tworzeniu planu pracy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, np. matematyk, polonista). Pracuje on z grupą dzieci gotowych na zadania o wyższym stopniu zaawansowania, zaś nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wspiera te dzieci, które potrzebują więcej czasu. Czyli podczas zajęć z grupą pracuje 2 nauczycieli, co daje możliwość większego wsparcia naszych podopiecznych.

W dużej mierze dzieci pracują samodzielnie, własnymi sposobami poszukują rozwiązań, same decydują o stopniu trudności wybranej karty pracy/zadania (motywowane są oczywiście do sięgania po materiał adekwatny do możliwości i dający nie tylko szansę na rozwój, ale i na pokazanie dziecku, że może i potrafi). Podczas trwania bloków pracujemy głównie na zadaniach otwartych - tak, by każde dziecko uczyło się samodzielnie rozwiązać problem.

Biuro pracy Indywidualnej czy dzień kompetencji.

Bo i tak możemy nazwać nasze piątki. Bo właśnie w piątek, nasi uczniowie mają możliwość dotknąć i zobaczyć, czym jest sprawczość w edukacji. Sami bowiem tego dnia decydują, nad jakim obszarem rozwoju będą pracować, samodzielnie dobierają aktywności oraz formę (czy wybierają pracę w grupie, zespole, parze, czy chcą pracować indywidualnie). Taka forma zajęć uczy samodzielności oraz odpowiedzialności, a także organizacji własnej pracy i warsztatu.

Edukację finansową.

Nikt nie uczy dzieci w szkole podstawowej tego, w jaki sposób funkcjonuje świat, jak działa pieniądz, po co ludzie pracują itd. Stąd pomysł na zajęcia z przedsiębiorczości w klasach 1-3 bazujących na 3-letnim programie edukacji finansowej „Myślę, decyduję, działam”, który opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”. Te zaś sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowych i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny.

 Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza. Pokazuje, że to, co się dzieje wokół nas, jest realne, namacalne. Przygotowuje do życia w realnym świecie.

Arytmetykę mentalną.

To licencjonowany zestaw ćwiczeń, który rozwija zdolności umysłowe i twórcze naszych dzieci. Wykorzystujemy tu japońską metodę nauki arytmetyki na liczydle soroban, który rozwija pełny potencjał intelektualny i funkcjonalny obu półkul mózgu.

Nauka arytmetyki mentalnej w młodym wieku przyczynia się do istotnego wzrostu szybkości i percepcji przetwarzania danych w mózgu, a dzięki długotrwałym efektom nasze dzieci osiągną sukcesy w długiej perspektywie życia. To nie tylko szybkie uczenie, ale nauka koncentracji, skupienia, nauka szybkiego zapamiętywania, ćwiczenie myślenia przestrzennego, kreatywności. Te elementy procentują później na innych zajęciach. Dla nas, to co Japończycy stosują od lat jest przyszłością.

Dwujęzyczność z językiem angielskim.

To prezent na całe życie, z którym dzieci mogą wzrastać od najmłodszych lat i to oferujemy naszym podopiecznym. Uczniowie nasi od 1 klasy szkoły podstawowej mają styczność każdego dnia z językiem angielskim, bowiem uczymy go w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Od samego początku przygody z językiem zachęcamy najmłodszych do pokonywania bariery językowej, odważnego i – co ogromnie istotne – częstego mówienia po angielsku.

Razem z uczniami bawimy się językiem. Dzięki temu uzyskujemy znacznie lepsze efekty. Zależy nam, aby już od pierwszych miesięcy nauki wyrabiać w dzieciach poczucie, że mówienie w języku obcym, jest tak samo naturalną czynnością, jak każda inna. Na naszych lekcjach obowiązuje niepisana zasada: „english only please”. Również od klasy 1 uczymy drugiego języka w wymiarze 2 godzin tygodniowo (od klasy 4 w wymiarze 3 godzin/tydzień).

Kuchnia od kuchni

Jakie warzywa i owoce zawdzięczamy odkrywcom Ameryki? Dlaczego soli używano kiedyś jako środka płatniczego? Co Polacy jedli w średniowieczu? Gdy się mówi „uciec gdzie pieprz rośnie” – to dokąd właściwie się ucieka? Czy pierogi pochodzą z Polski? Jak jaskiniowcy gotowali zupę? Czy łyżki i łokcie to dobra miara ilości żywności? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w trakcie naszych zajęć pokazujących świat od kuchni.

Nasze zajęcia w kuchni szkolnej nie są zajęciami dodatkowymi. Są wpisane w realizowany program nauczania. Bo kuchnia to też matematyka, język polski, historia, geografia, przyroda itd. A aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu potraw, dowartościowuje i daje poczucie samodzielności, uczy planowania, czytania receptur, odmierzania, ale też współpracy czy zachowania przy wspólnym spożywaniu wcześniej przygotowanych potraw.