Konkursy

Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w konkursach proponowanych przez szkołę w danym roku szkolnym.  Lista konkursów jest aktualizowana we wrześniu danego roku i jest dostępna na stronie szkoły, w zakładce edukacja domowa  (pod egzaminami stworzyłabym zakładkę konkursy i tam dałabym tę treść. Każdy nauczyciel na radzie musi określić się co do konkursów, jeśli potrzebuje się zastanowić wiadomość musi przesłać do mnie do 5.09. jakie konkursy będzie realizował w tym roku)

Chęć udziału w wybranych konkursach uczeń zgłasza przy zapisie do szkoły, w liście powitalnym. Wspomnianą chęć udziału można zgłosić również wysyłając, do końca września, wiadomość poprzez dziennik do nauczyciela koordynuującego dany konkurs.

Koordynatorem konkursów jest nauczyciel przedmiotu, którego konkurs dotyczy.

Konkursy kuratoryjne (przedmiotowe) i konkursy MEN mają charakter olimpiad przedmiotowych wykraczających wiedzą oraz umiejętnościami poza podstawę programową szkoły podstawowej. Przeznaczone są dla uczniów – pasjonatów, ambitnych, systematycznie poszerzających swoją wiedzę z danego przedmiotu w zakresie własnym. Opierają się na jednej formule testu, takiego samego dla wszystkich uczestników niezależnie od grupy wiekowej, klasy itd. Z uwagi na wysoki stopień trudności,  rekomendujemy je dla uczniów powyżej klasy 6.

Udział w olimpiadach i uzyskanie tytułu finalisty lub laureata daje dodatkowe punkty w procesie naboru do szkół średnich.

Konkursy kuratoryjne i MEN:

http://ko-gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-i-turnieje/konkursy-przedmiotowe/

 

Poza konkursami kuratoryjnymi i MEN uczeń może wziąć udział w innych ciekawych, proponowanych przez szkołę konkursach, w których może sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zestawieniu z rówieśnikami na płaszczyźnie ogólnopolskiej, zdobyć cenne nagrody, zaspokoić swoją ciekawość i czerpać satysfakcję. Konkursy te są skrupulatnie dobierane przez nauczycieli, aktualizowane w każdym roku szkolnym, by stanowiły cenną wartość w procesie rozwoju i edukacji oraz niosły ze sobą radość i poczucie zadowolenia.

Konkursy kuratoryjne i konkursy MEN są bezpłatne. Pozostałe konkursy są płatne.

– opłaty wnosimy na konto Szkoły, odpowiednio przed konkursem – nr konta:  87 96570007 0020 0212 7826 0002

O kwotach i terminach opłat, szkoła będzie mailowo informować Rodziców uczniów zgłoszonych do danego konkursu. Terminy i koszty wynikają zawsze z regulaminów konkursowych.

Zgłoszenia uczniów do konkursów odbywać się będą na podstawie informacji o dokonanej wpłacie.

Konkursy płatne nie dają możliwości uzyskania punktów dodatkowych podczas naboru do szkół średnich. Wynika to z decyzji Kuratorium Oświaty z lutego 2020 roku. Stanowią jednak cenne źródło satysfakcji, wskazują drogę do rozwoju, są świadectwem pracy ucznia.

Konkursy pozostałe z poszczególnych przedmiotów:

I tutaj lista konkursów w linku – dokument z logo szkoły. Listę stworzę po otrzymaniu info od nauczycieli jakie konkursy będą realizować w tym roku.