Zajęcia dodatkowe dla dzieci realizowane są w ramach projektu pn. „Maluch pełen kompetencji”, nr RPLB.08.01.01-08-0103/21. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Informacja o projekcie: Broszura informacyjna