Metody pracy

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają.

Dorothy Law Nolte


Zabawa, zabawą, ale praca też się przyda. A tak na poważnie. Dziecko uczy się przez zabawę i tego doświadczamy na każdym kroku, wykorzystując w naszej pracy elementy z różnych metod i koncepcji, by stworzyć tę naszą, dopasowaną na 200% do nas, do naszych dzieci. Taką szytą na miarę, naszą miarę.

Dziecko, które przychodzi do naszego przedszkola ma niepowtarzalną możliwość pracy w specjalnie przygotowanym otoczeniu, dokonywania samodzielnego wyboru materiału, z którym będzie pracować we własnym tempie i zgodnie z potrzebami, z własnym entuzjazmem uczenia się danej rzeczy na określonym  etapie rozwoju.

W Pro Novo cały czas staramy się stymulować proces poznawania i odsłaniania świata, doświadczania go. W praktyce wszystko, co otacza przedszkolaka w sali można uznać za materiał dydaktyczny.

Wprowadzamy dzieci w rzeczywisty świat. Nasi podopieczni posługują się prawdziwymi nożami, przelewają wodę do szklanych naczyń, sami nakładają sobie posiłki, zapinają suwaki, zawiązują sznurowadła, słuchają ciszy, utrzymują porządek, pieką ciasta, robią przetwory czy sałatki.

Bo pozwolenie na samodzielność oznacza oddawanie odpowiedzialności ale i zaufanie do dziecka, do tego, że może i potrafi. Jeśli chce. A każde dziecko chce, gdy mu się na to pozwoli.

ELEMENTY METODY MONTESSORIKLUCZ DO UMYSŁU DZIECKA, ALE I NAUKA SAMODZIELNOŚCI

DWUJĘZYCZNOŚĆ- PREZENT NA CAŁE ŻYCIE

Dwujęzyczność z językiem angielskim to Prezent na całe życie, z którym dzieci mogą wzrastać od najmłodszych lat i to oferujemy naszym podopiecznym. Program Powszechnej Dwujęzyczności, który wprowadzamy od września 2021 „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. Już teraz zachęcamy najmłodszych do pokonywania bariery językowej, odważnego i – co ogromnie istotne – częstego mówienia po angielsku. Razem z uczniami bawimy się językiem. Dzięki temu uzyskujemy znacznie lepsze efekty. Zależy nam, aby już od pierwszych miesięcy nauki wyrabiać w dzieciach poczucie, że mówienie w języku obcym, jest tak samo naturalną czynnością, jak każda inna

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

W naszej placówce przedszkolaki uczestniczą w programie dydaktyczno-wychowawczym edukacji emocjonalnej. To nasz autorski program „W Krainie Emocji”. Uważamy bowiem, że inteligencja emocjonalna ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka we wszystkich aspektach jego życia, odpowiada za praktyczny sukces i poczucie szczęścia. Podczas zajęć projektowych, ale także codziennych, dzieci uczą się postrzegać i rozpoznawać swoje emocje, rozumieć emocje innych, wyrażać siebie. Dzięki temu maluchy łatwiej nawiązują kontakty z nowymi kolegami i koleżankami, podejmują próby pracy w grupie. Naszych podopiecznych traktujemy z szacunkiem, staramy się dostrzegać ich potrzeby, szanujemy ich asertywność. Nie narzucamy im gotowego rozwiązania danego problemu, skupiamy się raczej na ich uczuciach związanych z daną kwestią. Dążymy do wzbudzania u dzieci poczucia empatii, budowania porozumienia bez przemocy. Dla nas zajęcia w przedszkolu są nie tylko miejscem, w którym dziecko stawia swoje pierwsze edukacyjne kroki, ale również jest to pole do budowania relacji.

KREATYWNOŚĆ, JAKO KOMPETENCJA PRZYSZŁOŚCI

Kształtujemy postawę kreatywnego podejścia do wiedzy, łącząc metodę Montessori z różnymi metodami, m.in.: metodą projektów, warsztatami z doświadczania świata. Twórczo scalamy wspólne elementy, akcentując samodzielne zdobywanie umiejętności, postawę poszukującą i aktywną, dlatego tworzymy sytuacje, w których dzieci mogą doświadczać. Zgodnie z hasłem naszej placówki “wychodzenia poza schemat”, kształtujemy postawę dociekliwego badacza, który nigdy nie czuje się zaspokojony w swoich działaniach. Stąd zajęcia związane z eksperymentowaniem, ale również czas twórczej nudy, czyli czasu, gdy dzieci same projektują sobie zabawy/gry.

MUZYKA, SZTUKA, SENSOPLASTYKA, POCZUCIE ESTETYKI

W trakcie zajęć z sensoplastyki, otwieramy oczy dzieci na niezwykle bogaty świat kolorów, kształtów i faktur. Dajemy im odczuwać i tworzyć wykorzystując do tego wszystkie możliwe zmysły, a tym samym pobudzając do odczuwania, kontemplując to, co spod małych rączek wychodzi. To też czas na kontakt ze sztukę. Wyższą sztuką. :) Regularnie odwiedzają nas muzycy z Lubuskiego Biura Koncertowego, którzy podczas koncertów wchodzą w interakcję z naszymi podopiecznymi. Nasze przedszkolaki mają dzięki nim nie tylko kontakt z żywą muzyką, jej gatunkami, ale poznają też różnymi, czasami “egzotyczne instrumenty”. W ofercie  Pro Novo są też i inne zajęcia muzyczne: zumba i z rytmika. Podczas tych ostatnich nasi podopieczni mają okazję, korzystając z profesjonalnie wyposażonej Sali muzycznej, „spróbować” się i sprawdzić w roli perkusisty, gitarzysty czy pianisty. Nie trudno odgadnąć, że bardzo im się to podoba. :) Bo kto by nie chciał zasiąść przed prawdziwą perkusją, czy usłyszeć dźwięk gitary elektrycznej, gdy się samemu “szarpnie struny”.  Od samego początku kształtujemy słuch naszych podopiecznych, oswajając ich z dobrą muzyką. Ale też zwracamy uwagę na estetykę choćby rozmawiając o pracach/obrazach, o okładkach książek, o sztuce. O szeroko rozumianej estetyce.

ARYTMETYKA MENTALNA

Arytmetyka Mentalna to licencjonowany zestaw ćwiczeń, który rozwinie zdolności umysłowe i twórcze naszych dzieci. Wykorzystywać będziemy japońską metodę nauki arytmetyki na liczydle soroban, który rozwija pełny potencjał intelektualny i funkcjonalny obu półkul mózgu. Nauka arytmetyki mentalnej w młodym wieku przyczynia się do istotnego wzrostu szybkości i percepcji przetwarzania danych w mózgu, a dzięki długotrwałym efektom nasze dzieci osiągną sukcesy w długiej perspektywie życia. To nie tylko szybkie uczenie, ale nauka koncentracji, skupienia, nauka szybkiego zapamiętywania, ćwiczenie myślenia przestrzennego, kreatywności. Te elementy procentują później na innych zajęciach.

WARSZTATY KULINARNE

Gotowanie z dziećmi to niedoceniane, a jakże wartościowe zajęcie! To nie tylko ogromna frajda i radość, ale również nauka i przełamanie barier związanych z obawą przed niektórymi grupami żywności. Najlepszy sposób aby zapoznać dzieci z wartościowymi produktami oraz zachęcić do ich spożywania, to nauka poprzez zabawę oraz wspólne gotowanie! Dzięki naszym nowatorskim warsztatom, przedszkolaki mają szansę dotknąć, powąchać i obejrzeć z bliska artykuły spożywcze, a także poznać ich historię. Kontakt bezpośredni z „pierwotną” formą produktów sprawia, że maluchy przełamują niechęć i strach przed żywnością, której na co dzień nie jadają. A samodzielne przygotowywanie potraw, dowartościowuje i daje poczucie samodzielności, uczy planowania, czytania receptur, odmierzania, ale też współpracy czy zachowania przy wspólnym spożywaniu wcześniej przygotowanych potraw.

Jedyne głupie pytania to te, których nie zadajesz!

W Pro Novo jesteśmy przekonani, że nigdy nie jest za wcześnie na stawianie pytań dotyczących istoty człowieka i otaczającego go świata. Dlatego już od najmłodszych lat rozpoczynamy zajęcia, które mają na celu zachęcenie najmłodszych do swobodnej dyskusji. Przedszkolaki wspólnie z opiekunami, dyskutują, uczą się pytać i szukać odpowiedzi, poznają zagadnienia etyczne. Filozofia i rozważania etyczne dzięki takiemu podejściu stają się ponownie żywym dialogiem, w którym najmłodsi także mogą zabierać głos.

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!

Oprócz siły intelektualnej w Pro Novo  kształtujemy tężyznę fizyczną. Codziennie, bez względu na aurę, hartujemy organizm, spędzając czas w naszej pięknej przestrzeni przy przedszkolu. Niestraszny nam śnieg, mróz i deszcz. Wzorem placówek skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Pozwalamy dzieciom bawić się w błocie, szaleć i dokazywać, dbając oczywiście o bezpieczeństwo. Zależy nam na tym, aby aktywność ruchowa nadal stanowiła przede wszystkim dobrą zabawę. Położenie naszej placówki, teren przy niej, jak i rozległe pola i lasy nas otaczające zachęcają do eksplorowania, badania, doświadczania, ale też do być na zewnątrz, korzystania z tego, co najpiękniejsze – z natury.