Jak pracujemy?

1. Stawiamy na indywidualizację

Przedszkole nasze jest i będzie przedszkolem względnie małym. Zakładamy, że w grupie nie będzie więcej niż 12‐16 dzieci. Taka wielkość daje możliwość budowania świetnych relacji pomiędzy dziećmi a wychowawcami na poziomie grupy, a na poziomie przedszkola zapewni brak anonimowości ‐ każdy będzie miał możliwość poznania wszystkich.

2. Grupy

Zajęcia prowadzone będą w  grupach 3, 4 i 5‐latków. Dla 6-latków przygotowaliśmy ofertę w postaci klasy startowej.

3. Chcemy stworzyć przedszkole bezpieczne, w którym nauczyciel jest zainteresowany każdym dzieckiem i może poznać każde dziecko, jego możliwości, trudności, marzenia i sukcesy.

4. Przedszkole uczy, rozwija, wspiera i kształtuje

Pragniemy, aby dzieci w naszym przedszkolu nabywały różnorodne umiejętności, rozwijały uzdolnienia artystyczne w sferze werbalnej, plastyczno‐technicznej oraz muzyczno – ruchowo – tanecznej na drodze twórczej aktywności własnej.

  • Zainspirujemy naszych podopiecznych do spontanicznych działań twórczych, stwarzając im okazję do uzewnętrznienia uczuć i przeżyć.
  • Stworzymy przedszkole szczęśliwego dzieciństwa, do którego dzieci będą uczęszczały chętnie i z radością.
  • Nasi wychowankowie będą ludźmi twórczymi, wrażliwymi, z poczuciem własnej wartości.
  • Wykształcimy w nich przyszłego odbiorcę sztuki i kultury.