W związku z planami rozwoju placówki, Niepubliczne Przedszkole Pro Novo z siedzibą w Bogaczowie ogłasza nabór na stanowisko:

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Wymagania niezbędne:

 • a) kwalifikacje pedagogiczne kierunkowe,
 • b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • c) niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji, kreatywność, pomysłowość,
 • b) umiejętności wokalno-muzyczne, artystyczne, plastyczne, sportowe, itp.,
 • c) znajomość obsługi komputera,
 • d) komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • e) umiejętność pracy w zespole,
 • f) odporność na stres,
 • g) obowiązkowość, rzetelność,
 • h) ogólna kultura osobista, poczucie humoru.

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • a) CV,
 • b) list motywacyjny,
 • c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone osobno podpisaną klauzulą:
„Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesów rekrutacji na wolne (także w przyszłości) stanowiska pracy”.

Zgłoszenia prosimy kierować (osobiście lub pocztą) na adres: Fundacja PRO NOVO, ul. Dębowa 1, 66-010 Nowogród Bobrzański z dopiskiem „Oferta pracy” lub drogą elektroniczną na adres info@pronovo.org.pl w temacie wiadomości wpisując słowo „Praca”.